Разлика между заключения и прогнози

Ключова разлика: Изводът като цяло може да бъде дефиниран като изготвяне на заключения въз основа на наблюдения, използващи петте сетива. От друга страна, прогнозата е предположение, което може да бъде направено без никакви доказателства. Може да се предположи, че това е направено от това, което предсказващият се чувства.

Четенето с разбиране се превърна в основна тема във всяко училище. За да се разбере какво чете човек, е важно те да знаят как да анализират темата и какво да им отнемат. Разбирането на разликата между заключения и четене е предизвикателство в литературното обучение.

Тези думи могат да дрънчат нещо в мозъците на много хора, тъй като тези думи са част от английския в началното / началното училище. Времето обаче е враг на определени спомени и тези спомени са склонни да избледняват. Днес човек трябва да разбере разликата между двете, тъй като те използват едното или другото, или дори и двете в ежедневния си живот. Условията са много тясно свързани и това води до объркване между двете.

Едно нещо, което трябва да запомните е, че съществуват два вида заключения и предсказване. Те са доста сходни, така че не е трудно да се разбере друг, използвайки такъв. Съществуват два типа - един в четенето, а другият в науката.

Изводът като цяло може да се определи като извличане на заключения въз основа на наблюдения, използващи петте сетива. Тези наблюдения могат да доведат до разбиране на нещо, което се основава на тези наблюдения, и това разбиране би било позоваване. При четенето може да се направи извод, когато човек, който чете текст, извлича определени указания за книгата и характера, въз основа на това, което авторът им казва и какво знаят за книгата предварително. Изводите могат да се правят само в цялата книга, която се чете. Този извод може или не може да бъде доказан. В науката, изводът е, когато човек прави изводи, основани на предоставените доказателства.

Пример: Сиви облачно небе с гръмотевици в резултат на дъждове, небето отвън е сиво и облачно с гръмотевици, затова може да се заключи, че може да вали.

Формална дефиниция на „извод“ от речника на Merriam-Webster:

 • актът на преминаване от едно твърдение, изявление или решение, считан за верен на друг, чиято истина се смята, че следва от тази на първата
 • актът за преминаване от статистически извадкови данни към обобщения (от стойността на параметрите на населението) обикновено с изчислени степени на сигурност
 • нещо, което е изведено; особено: заключение или мнение, което се формира поради известни факти или доказателства

От друга страна, прогнозата е предположение, което може да бъде направено без никакви доказателства. Може да се предположи, че това е направено от това, което предсказващият се чувства. Подобно на монета, прогнозата има две страни - тя може да бъде точна или неточна. При четенето, предсказанието е, когато читателят предположи аспектите на книгата, като например как ще свърши, дали характерът ще оцелее и т.н. Това може да стане в началото на книгата или в цялата книга. Предсказанието ще бъде доказано в края, може да е правилно или да е погрешно. В науката предсказанието се прави преди провеждането на експеримента (въпреки че няма правила, по които не може да се прави по време) без подкрепата на каквито и да е доказателства - тази, направена преди експеримента, това е известно като хипотеза (по-скоро хипотезата е вид прогноза). Експериментът ще определи дали хипотезата е вярна.

Пример: Телевизията води до насилствено поведение при децата. (Това може или не може да е вярно и ще изисква експеримент.)

Формална дефиниция на „предсказване“ от речника на Merriam-Webster:

 • акт на прогнозиране
 • нещо, което се прогнозира: прогноза

Сравнение между заключения и прогнозиране:

извод

предвиждане

дефиниция

Изготвяне на заключения въз основа на наблюдения и вече предоставена информация по темата

Да предположим какво ще се случи, без никакви доказателства

По отношение на четенето

Осъществяване на предположения на базата на информация, предоставена от автора, и това, което е известно на героя

Да предположим какво ще се случи след това в книгата или към края, което може да бъде доказано в края на книгата

От гледна точка на науката

Изготвяне на заключения въз основа на предоставени доказателства

Да предположим без доказателства

доказан

Може да бъде доказано в науката, но не и в четенето

Може да бъде доказано в четенето и науката

пример

Четене: Главният герой в книгата е тромав човек.

Науката: Бебето на Шери е в леглото горе. Тя чува трясък и плаче. Шери може да заключи, че детето й падна от леглото.

Четене: Книгата може да има щастлив край.

Наука: В градината има купчина листа. Дете може да скочи в тази купчина листа.

Препоръчано

Свързани Статии

 • популярни сравнения: Разлика между Сената и Дома

  Разлика между Сената и Дома

  Ключова разлика: Конгресът е двукамарен законодателен орган на федералното правителство. Законодателната власт е по същество правителствената организация за вземане на решения. Той има правомощия да създава, приема, изменя и отменя закони. Структурата на Конгреса е разделена на два сегмента: Сенат и Камара на представителите.
 • популярни сравнения: Разлика между интернет и Ethernet

  Разлика между интернет и Ethernet

  Ключова разлика: Ethernet е локална мрежа, която се използва за свързване на компютри близо един до друг. Интернет е широкообхватна мрежа, с която отдалечените компютри могат да се свързват, за да получат достъп до информация. Както Ethernet, така и Internet са видове мрежи, които се използват за свързване на компютри. Въпреки това обхватът и обхватът на тези мрежи се различават. Ethernet е локална м
 • популярни сравнения: Разлика между слънчеви очила и очила

  Разлика между слънчеви очила и очила

  Ключова разлика: Слънчевите очила са очила за очи, които се използват за защита на очите от ярка светлина и вредни слънчеви лъчи, докато очилата са близки очила, които са оборудвани със странични щитове. Защитните очила се използват за предпазване от вятър, сняг, прах и други потенциално заслепяващи предмети. Много хора са наясно с думата слънчеви очила и смятат, че
 • популярни сравнения: Разлика между LAN и Intranet

  Разлика между LAN и Intranet

  Ключова разлика: LAN означава локална мрежа. Това е компютърна мрежа, която свързва компютри в малка област като в офис сграда или училище. Интранет е частна интернет мрежа, която поддържа всички общи протоколи като TCP / IP, HTTP и други стандартни интернет протоколи. Интранет се използва за добавяне на интернет подобни услуги към LAN. Много хора се бъркат с термините Интранет и LAN (Local Area Network). За да се определят разликите между двете, трябва да се разберат осн
 • популярни сравнения: Разлика между Illustrator и InDesign

  Разлика между Illustrator и InDesign

  Ключова разлика: Illustrator и InDesign, и двата са базирани на векторни приложения от Adobe. Illustrator обикновено се използва за преоразмеряване на изображения без да се прави компромис с фактора качество. От друга страна, InDesign е предпочитан за многостранични проекти и шаблони. Illustrator и InDesign са неразделна част от Adobe Creative S
 • популярни сравнения: Разлика между код Swift и BIC код

  Разлика между код Swift и BIC код

  Ключова разлика: SWIFT означава Общество за световна междубанкова финансова телекомуникация. SWIFT кодът се използва като банков идентификатор в случай на международни транзакции. SWIFT кодът е код, който се присвоява на всяка институция и действа като идентичност на институцията на външния пазар. BIC кодът също е същият
 • популярни сравнения: Разлика между MBA и PGDM

  Разлика между MBA и PGDM

  Ключова разлика: MBA се отнася до магистър по бизнес администрация. Това е степен, която се предоставя при завършване на програма за управление от две до три години. Тя се предоставя от университет или институция, която е част от университета. От друга страна, PGDM означава диплома за следдипломна квалификация по мениджмънт. Той е дипломен курс от една до две години и се издава от автономна институция. Много хора не разбират разликата
 • популярни сравнения: Разлика между коментар и забележка

  Разлика между коментар и забележка

  Ключова разлика: Коментар се разглежда като наблюдение или изявление, което изразява факт или мнение по даден въпрос. Всъщност една забележка се разглежда като коментар. Забележка е също коментар или изявление, направено по отношение на проблем. Термините „забележка“ и „коментар“ са объркващи за много хора, к
 • популярни сравнения: Разлика между диабет и хипогликемия

  Разлика между диабет и хипогликемия

  Ключова разлика: Диабетът е заболяване, което се дължи на неспособността на организма да регулира кръвната захар и така се генерират високи нива на кръвната захар. От друга страна, хипогликемия е състояние, което възниква поради ненормално ниски нива на кръвната захар. Хипогликемия и диабет се считат за синоними. Диабетът обаче е заболяване, при което хипогликемията е състояние. Въпреки това, хипогликемия често се появява при пациенти с диабет. Диабетът е заболяване, което се дължи на не

Избор На Редактора

Разлика между телескоп и микроскоп

Основна разлика: Основната разлика между телескопа и микроскопа е, че телескопът позволява да се гледат нещата далеч, обикновено в небето, като луната, звездите, галактиките и т.н. неща, които са твърде малки, за да се видят с окото, като клетъчни структури, атоми, молекули и т.н. Телескоп и микроскоп са два много полезни