Разлика между исляма и мюсюлманите

Ключова разлика: Ислямът вярва, че Исус и Мохамед са пророци на Господа и им е възложено да донесат истинското Божие слово на хората. От друга страна, мюсюлманите следват религията на исляма.

Ислямът и мюсюлманите следват религията на Пророка Мохамед и Корана. Има хиляди верни последователи, които сега са се заселили по целия свят, но много от немюсюлманите нямат ясна представа, че това, за което се отнася тази религия. На първо място, техният език е напълно различен, но извън езиковата разлика има много малко разлики между исляма и мюсюлманите.

Ислямът просто означава „подчинение“. Тя произлиза от дума, която означава „мир“. Ислямът е втората по големина религия и една от най-бързо развиващите се религии в света. Той е само наследен от християнството. Ислямът е монотеистична и авраамична религия, която се ръководи от Корана. Коранът е съставен от Божието слово и от ученията и примерите на Мохамед, последния Божий пророк. Последовател на исляма е известен като мюсюлманин. Много мюсюлмани вярват, че тяхната единствена цел е да се покланят и да служат на Бога, за което са установили петте стълба на исляма, които ръководят мюсюлманите на почти всеки аспект от живота и обществото.

Мюсюлманите следват религията на исляма. Мюсюлманинът обикновено се използва в разговора, за да различи човек. Мюсюлманите вярват в несравним Бог; във верига от пророци, започващи с Адам и включващи Мойсей, Йов, Аарон, Давид, Исус и много други; мир е върху тях и т.н. Съществува много прост начин, по който някой може да стане мюсюлманин. Човек просто трябва да каже „няма Бог, различен от Бога, и Мохамед е Божият Пратеник“, с тази декларация вярващият обявява своята вяра във всички Божии посланици.

Мюсюлманите са разделени на две основни секти: сунити и шиити. Тези две секти имат много сходства и и двамата считат себе си за мюсюлмани, следвайки Божията воля. Те обаче също се различават един от друг в определени аспекти. И сунитите, и шиитите се съгласяват с основите на исляма и споделят една и съща свещена книга. Според експерти обаче разделението се дължи на техния различен исторически опит, политическо и социално развитие, както и на етническия състав.

Примери за думите на Пророка

Пророкът каза:

 • - Бог няма милост към този, който няма милост към другите.
 • - Никой от вас наистина не вярва, докато не пожелае на брат си онова, което той желае за себе си.
 • „Този, който яде пълнеж, докато съседът му отива без храна, не е вярващ. "
 • - Истинският и надежден бизнесмен е свързан с пророците светии и с мъчениците.
 • „Бог не съди според вашите тела и явления, но Той сканира сърцата ви и гледа в делата ви.
 • - Човек, който върви по пътека, се чувстваше много жаден. Той стигна до кладенеца и се спусна в нея, отпи от пълнежа си и излезе. После видя куче с език, който се опитваше да оближе калта, за да утоли жаждата си. Човекът видя, че кучето се чувства същата жажда, както се чувстваше, така че отново се спусна в кладенеца и напълни обувката си с вода и даде на кучето напитка. Бог прости греховете му за това действие. Пророкът беше попитан: „Пратеник на Бога, възнаградени ли сме за доброта към животните? Той каза: "Има награда за доброта на всяко живо същество."

В днешно време се наблюдава, че всички мюсюлмански истории са идентифицирани или известни като „ислямски истории“. Куран или Коран е свещената книга на исляма и мюсюлманите. Той съдържа религиозните текстове и закони на исляма и се счита за компилация от дословни думи на Аллах, продиктувани от Мохамед. Понастоящем ислямът е критикуван заради строгите си традиционни вярвания и отношението си към жените. Въпреки че това се променя в някакъв аспект поради модернизацията, има някои секти, които принуждават членовете да следват традиционния закон и правила.

В обобщение, човек трябва да използва термините, исляма и мюсюлманите разумно и съответно да предотврати стандартизирането на всичко. Ислямът трябва да описва религията, а мюсюлманите трябва само да описват последователите на религията.

Препоръчано

Свързани Статии

 • разлика между: Разлика между английски английски и американски английски

  Разлика между английски английски и американски английски

  Ключова разлика: английският английски език е под формата на британски английски език, използван в Обединеното кралство; докато американският английски е форма на американски английски, използвана в Съединените щати. Тези форми се различават по граматика, лексика на произношението, правопис, пунктуация, идиоми и форматиране на дати и числа. Днес най-практикуваните и наблюдавани английски формати
 • разлика между: Разлика между са били и е бил

  Разлика между са били и е бил

  Ключова разлика: „е бил“ е по-често използван за трето лице, докато „е бил“ може да се използва както за първо лице, така и за второ лице. Може да се използва и като множествено число за трето лице. „Били“ и „са били“ са две различни думи, които често предизвикват объркване на английски език. Двете думи са подобни в употребата, но имат различно значение,
 • разлика между: Разлика между каучуково дърво и шперплат

  Разлика между каучуково дърво и шперплат

  Основна разлика: Каучуковото дърво е по същество дървото, което идва от каучуковото дърво, а гума Пара е специфична. Каучуковото дърво Пара е научно известно като Hevea brasiliensis. Като дърво от каучуково дърво, човек би очаквал да е мек и пружиниращ, добре, гума. Въпреки това, каучуковото дърво е по същество тв
 • разлика между: Разлика между ASP и SAAS

  Разлика между ASP и SAAS

  Ключова разлика: ASP и SaaS са по същество повече или по-малко едно и също нещо. Термините често се използват взаимозаменяемо, за да се отнасят до софтуер или услуга, до която човек може да има достъп по интернет. ASP означава "Доставчик на приложни услуги". Докато SaaS означава "Софтуер като услуга". И двете могат да бъдат наричани "софтуер по заяв
 • разлика между: Разлика между местоположение и място

  Разлика между местоположение и място

  Ключова разлика: Местоположението на дадена област предоставя препратка за намиране на място. Местоположението може да бъде абсолютно или относително. Абсолютното местоположение осигурява категорична препратка за намиране на района, като географска ширина и дължина, име на град или град или адрес на улица. Относителното местоположение описва района по отношение на околната среда и връзката му с други места. Място, от друга страна, обикновено е използването на физически и човешки характеристики за описване на района. Мястото и местоположението се използват в ге
 • разлика между: Разлика между редакцията и версията

  Разлика между редакцията и версията

  Ключова разлика: Ревизията е, когато се направи голяма версия на софтуера. Въпреки това, версията е, когато са направени малки промени и проблемите са фиксирани в освободения софтуер. За нетехнологиите, термините ревизия и версия означават нещо съвсем различно. Обаче, когато тези думи често се използват в софтуерната, кодиращата ил
 • разлика между: Разлика между егоистичното и самоцентрираното

  Разлика между егоистичното и самоцентрираното

  Ключова разлика: „егоистичните“ хора се концентрират само върху личните си възгледи и пожелания и по този начин избягват други. Докато „самоцентричният“ индивид са тези, които са изключително загрижени само за своите нужди и значение. И двете думи се отразяват на онези хора, които дават или търсят първостепенно значение само на себе си. Те не се отнасят за други хора или пренебрегват тяхното участие. Всъщност и двете думи, „егоист
 • разлика между: Разлика между CV и Resume

  Разлика между CV и Resume

  Ключова разлика: А учебната програма (CV) е документ, който съдържа подробности за кандидата. Той предоставя преглед на опита и квалификацията на дадено лице. Този документ дава ясна и кратка история на човека в приблизително 2-5 страници. Резюмето е документ, който предоставя предисторията и уменията на кандидата. Резюметата са кратко обобщение на уменията и опита на кандидата, когато са от значение за длъжността. Резюметата
 • разлика между: Разлика между мета ключова дума и мета описание

  Разлика между мета ключова дума и мета описание

  Ключова разлика: Мета ключови маркери са ключови думи, които се поставят в html кода, за да поставят акцент върху конкретни думи в уеб страницата. Таг с описание на Meta е малко резюме или описание на това, което съдържа уеб страницата. Мета ключова дума и мета описание са маркери, които са част от по-голяма група от мета тагове. Тези маркери осигуряват метаданни за уеб страница и са много полезни за оптимизация на

Избор На Редактора

Разлика между ERP и CRM софтуера

Ключова разлика: ERP означава Enterprise Resource Planning. ERP софтуерът е проектиран да управлява ключовите функции на компанията по ефективен начин. CRM означава Управление на връзките с клиенти. Този софтуер се занимава с клиентски системи и има за цел да подобри продажбите. И двете използват различни подходи за подобряване